بایت دنس

1مطلب موجود می باشد.
تیک تاک

والمارت تا ساعتی دیگر اپلیکیشن تیک تاک را می خرد


به نظر ‌‌می‌رسد که قرارداد نهایی فروش کسب‌وکار تیک تاک در آمریکا در کمتر از 24 ساعت آینده میان بایت‌دنس و والمارت به امضا خواهد رسید. منابع…