بانجی جامپینگ

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

پرش بانجی جامپینگ چیست ؟ تاریخچه و دانستن نکاتی درباره آن


پرش بانجی یا بانجی جامپینگ( به انگلیسی:Bungee Jumping) فعالیتی میباشد که در آن فرد خود را به وسیله محافظ و طناب فنردار از ارتفاعی بلند به پائین…