باسن

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

پیکر تراشی


بین عمل های زیبایی بدن واژه‌ی پیکرتراشی یا بادی کانتورینگ برای بسیاری افراد آشناست. شاید هم کم و بیش اطلاعاتی در مورد آن داشته باشیم یا در…