ایکیا شرکت اپل را مورد مسخره قرارداد

شرکت ایکیا IKEA که در زمینه تولید لوازم خانگی شهرت زیادی دارد نیز همانند برخی از…