آیپد او اس ۱۴ با ویژگی های جدید وارد بازار می شود

اگرچه اپل با عرضه آیپد او اس ۱۳.۴ و اضافه کردن ویژگی‌هایی همجون پشتیبانی کامل از…

تاثیر ویروس کرونا بر اپل

ظهور ویروس کرونا و گسترش آن در جهان، نگرانی‌هایی را نه تنها برای میلیاردها انسان بوجود…