ایمنی

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

کرونا تبدیل به بیماری فصلی میشود


چیزهای زیادی می‌توانند بر انتشار ویروس کووید-۱۹ اثرگذار بگذارند، از دمای هوا گرفته تا تغییراتی که در رفتار انسان‌ها به وجود می‌آید. این یعنی ویروس کرونا می‌تواند…