پتنت جدیدسامسونگ : بانمایشگر دوگانه

به نظر می‌رسد که شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ نیز درحال آزمایش تلفن‌هایی با نمایشگر دوگانه هستند.…