اوبر در استانه پرداخت جریمه ۶۵۰ میلیون دلاری

سازمان حمایت از نیروی کار ایالت نیوجرسی آمریکا روز گذشته اوبر را به دلیل«دسته بندی غلط»…