اینستاگرام بازیابی اکانت های هک شده کاربران را آسان تر کرده است

اینستاگرام از تست ویژگی جدیدی در این شبکه اجتماعی خبر داد که می‌تواند بازیابی اکانت‌های هک‌شده…