اپ گوگل Messages

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اپ گوگل Messages به زودی پیامک‌های رمز پویا را به طور خودکار دیلیت می‌کند


گوگل به زودی قابلیت جدیدی را به اپ Messages اضافه می‌کند که پیامک‌های حاوی رمز پویا را شناسایی کرده و آن‌ها را پس از ۲۴ ساعت به…