با اپلیکیشن گوگل لنز مسائل ریاضی را حل نمایید

مهندسان گوگل این روزها سخت مشغول ارتقای قابلیت‌های اپلیکیشن گوگل لنز هستند. چند روز قبل، بروزرسانی…