اپدیتios13.2.2 توسط اپل عرضه شد

به نظر مشکلات و باگ‌های نسخه جدید پلتفرم اپل، تمامی‌ندارد و این شرکت بعد از دریافت…