اوج

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ماسک ها را برداریم کرونا دوباره اوج می گیرد/ضرورت حمایت از پزشکان


با اشاره به پیام دبیر کل سازمان بهداشت جهانی به پزشکان ایران به مناسبت روز پزشک اظهار کرد: پیامی برای روز پزشک ارسال کردند که البته بخشی…