چرا برخی از برند اپل متنفرند.

چند سالیست که اپل به عنوان ارزشمندترین برند دنیا انتخاب می‌شود؛ اما این انتخاب نمی‌تواند دلیل…