انگل مغزی

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

2 میلیارد نفر در جهان انگل مغزی دارند


محققان می گویند نوعی انگل مغزی وجود دارد که بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان به آن مبتلا هستند. این انگل از طریق گربه ها و…