انعطاف بدنی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

تمرین دختران ژیمناست


ژیمناستیک ورزشی است که در آن حرکات نیازمندِ قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن است. ژیمناستیک از تمرینات ورزشی که در یونان باستان انجام…