انزیم

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

شکلات تلخ بیماری های مرگبار را به دنبال دارد


نتایج یک مطالعه مروری نشان می دهد مصرف شکلات تلخ می تواند باعث تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بدن شود و در جلوگیری از بسیاری بیماری ها مانند…