اضافه شدن قابلیت جستجوی صوتی به یوتیوب

با توجه به فراگیر شدن قابلیت سرچ صوتی، شرکت یوتیوب اخیرا امکان جستجو از طریق فرامین…