اندومتریوز

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

بیماری اندومتریوز


اِندومِتریوز چیست؟ اندومتریوز اختلالیست که در آن، بافتی که سطح داخلی رحم را می‌پوشاند (اندومتریوم)، در جایی خارج از رحم رشد می‌کند. بافت اندومتریوم از غدد، سلول‌های…