انجمن

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با ورزش موج‌سواری


موج‌سواری (surfing) ورزش آب‌های سطحی است که در آن موج‌سوار، سوار بر موج به جلو و به سمت عمق امواج حرکت می‌کند و معمولا توسط امواج به…