انتخابات 2020 آمریکا

1مطلب موجود می باشد.
شبکه های اجتماعی

فیسبوک برای انتخابات 2020 آمریکا می خواهد هزینه کند


شرکت فیسبوک قصد دارد تا به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی خود در خصوص تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر دموکراسی، به کاربرانی که از حساب کاربری خود قبل…