معذرت خواهی گوگل به دلیل مشکل فنی سرویس گوگل فوتوز

گوگل به‌تازگی تایید کرد که به دلیل بروز یک «مشکل فنی» در سرویس گوگل فوتوز این…