هکر میتوانند رمز عبور شما را از طریق تایپتون تشخیص بدهند

هکرها از روش‌های متعددی برای دستیابی به پسووردهای کاربران استفاده می‌کنند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها،…