کنگره آمریکا به دنبال جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید در مورد بیت کوین تهدیدها…