امتیازات بازی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با ورزش سپک تاکرا


آشنایی با ورزش سپک تاکرا ورزش سپک تاکرا 500 سال قبل توسط خانواده‌ای سلطنتی در مالزی پایه‌گذاری شد که البته آن زمان یک بازی درباری و سلطنتی…