پرتاب ماهواره ظفر عصر امروز(۹۸/۱۱/۲۰)

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت بعداز ظهر امروز از پایگاه…