امار

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

متهم ردیف اول انتشار کرونا چه کسانی هستند؟


درست وقتی که تعداد فوتی‌های روزانه کرونا به صد و چند نفر رسید و همراهی و همکاری هیات‌های مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در بالاترین حد…