جاسوسی اپلیکیشن ToTok از کاربران

اخیرا استفاده از شبکه اجتماعی ToTok که توسط دولت امارات متحده عربی طراحی شده، در میان…