اخراج کارکنان آمازون به خاطر فروش اطلاعات محرمانه مشتریان

آمازون چندین کارمند خود را به خاطر استخراج اطلاعات محرمانه مشتریان و فروش آنها به اشخاص…

آمازون ۲۵ ساله شد!آیا آمازون فقط ۵ سال دیگر عمر میکند؟

جف بزوس ۲۵ سال پیش و در چنین روزهایی، سنگ‌بنای شرکتی به نام آمازون را بنا…