میتوانید از یونترنت تخفیف ویژه برای خرید کارت خوان بگیرید

خرید کارت خوان

التهابات موضعی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

گلودرد و تب


بارهنگ از گیاهان دارویی مفید است که به طور خودرو در بیشتر شهر‌های کشورمان یافت می‌شود. قسمت‌های مورد استفاده این گیاه؛ تخم، برگ و ریشه است و…