اقیانوس

3مطلب موجود می باشد.
علمی

ژاپن ۱ میلیون تن آب رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما را به اقیانوس آرام فرستاد


سال ۲۰۱۷، یعنی شش سال پس از فاجعه فوکوشیما، دولت ژاپن ایده انتقال بیش از یک میلیون تن آب رادیواکتیو این نیروگاه را به اقیانوس آرام مطرح…

علمی

ژاپن ۱ میلیون تن آب رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما را در اقیانوس آرام رها می‌کند


سال ۲۰۱۷، یعنی شش سال پس از فاجعه فوکوشیما، دولت ژاپن ایده انتقال بیش از یک میلیون تن آب رادیواکتیو این نیروگاه را به اقیانوس آرام مطرح…

علمی

بیش از 14 میلیون تن پلاستیک در اعماق اقیانوس موجود است


تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حداقل 14 میلیون تن پلاستیک با قطری در حدود 5 میلی متر در اعماق اقیانوس‌های جهان نشست کرده است. توجه به محیط…