۸ هزار کارمند گوگل برا اثر کرونا خانه نشین شدند

در روزهایی که آمار و ارقام از گسترس ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان خبر می‌دهند،…