افراد چاق

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

کنترل چاقی با تغییر سبک زندگی/ کرونا در کمین افراد چاق


اینکه چاقی بیماری محسوب می‌شود یا نه، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مورد بحث و گفتگو است. اگر چاقی را بیماری بدانیم و یا…