اعضای تناسلی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

میگرن مقعدی


میگرن مقعدی اکثراً در خانم ها مشاهده می شود و به هیچ درمانی جواب نمی‌دهد   یکی از مشکلات مزمن و مقاوم به درمان که کسی به…