اعتیاد آور

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

خاصیت های موز


نتایج یک مطالعه ‌نشان داد برخی مواد غذایی معمول از طریق اثرگذاری روی ویروس‌ها، باکتری‌های روده را تغییر می‌دهند. گروهی ‌از متخصصان در این مطالعه یک گام…

پژشکی

هفت دلیل غافل کننده برای چاقی


سالیان درازی است که پزشکان در مورد چاق شدن روز افزون کودکان آمریکایی هشدار می‌دهند، اما اکنون در این واقعیت تغییراتی پیش آمده و برای نخستین بار…