میتوانید از یونترنت تخفیف ویژه برای خرید کارت خوان بگیرید

خرید کارت خوان

اعتبار بازار کلاد

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اعتبار بازار کلاد در عصر کرونا


بحران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان که در اغلب کسب‌وکارها خودش را به شکل توفانی سهمگین و نابودگر نشان داد، در بعضی بخش‌ها همچون افق تازه‌ای از…