اطلاع جالب پزشکی

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

اطلاعات جالب و خواندنی پزشکی


• مشخص شده است که حداقل 1 نفر از 4 جراح ارتوپد (جراح استخوان) در مقطعی از دوره‌ی کاری خود یا اندام اشتباهی را قطع خواهد کرد…