فیسبوک با اگهی های فریبنده کرونا مقابله می کند

فیس‌بوک اعلام کرد با تبلیغاتی که مدعی درمان، پیشگیری و یا حتی وحشت آفرینی درباره ویروس…