مدیر عامل aws امازون در زمینه کلاد دوسال از مایکروسافت جلوتر است.

مدیرعامل آمازون وب سرویس AWS در رویدادی در جمع کارکنانش گفته که آمازون در زمینه کلاد…