ذخیره اطلاعات روی شیشه توسط مایکروسافت

مایکروسافت از طرحی برای ذخیره اطلاعات بر روی شیشه رونمایی و اعلام کرد که قصد دارد…