اضطراری

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

نتیجه مثبت واکسن چینی کرونا


چین از نتایج مثبت آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا در امارات خبر داد. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس امروز خبری خود گفت که چین…