آیپد او اس ۱۴ با ویژگی های جدید وارد بازار می شود

اگرچه اپل با عرضه آیپد او اس ۱۳.۴ و اضافه کردن ویژگی‌هایی همجون پشتیبانی کامل از…