اسید سیتریک

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

آب پیاز برای از بین بردن لک و جوش پوست موثر است


پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داده است که لکه های قهوه ای که بر اثر تابش آفتاب پس از سی سالگی…