اسیدلاکتیک

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

تاثیر پروبیوتیک در مهار بیماری ها


رئیس چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، گفت: پروبیوتیک ها موجب مهار بیماری های مختلف می شوند. دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی در آستانه برگزاری…