میتوانید از یونترنت تخفیف ویژه برای خرید کارت خوان بگیرید

خرید کارت خوان

اسکی مار پیچ بزرگ و کوچک

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

اسکی صحرا نوردی چگونه انجام می شود و قوانین آن چیست؟


رشته اسکی صحرانوردی شامل اسکی کردن بر فراز دشت و ناهمواری های طبیعی سطح زمین است نکته مهم در این رشته چوب اسکی مخصوص است که نسبت…