اسکلروزیس

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ام اس (MS)


بیماری ام اس چیست؟ بیماری ام اس (Multiple sclerosis) یک بیماری ناتوان‌کننده است که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ام اس ممکن است سبب…