اسپرین

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

۱۴ یافته درباره حمله قلبی


اغلب ما فکر می کنیم علت حمله قلبی مصرف غذاهای چرب و کم تحرکی است. اما باید گفت، اگرچه برنامه غذایی، شیوه زندگی و سابقه خانوادگی در…