اسنشیال:از تولید دستگاه جدید خبر نداری

سخنگوی تولید محصولات اسنشیال در گفت‌وگو با XDA Developers، خبر مربوط به تولید دستگاه جدید شرکت…