استقامت بدنی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

برنامه ورزشي كماندو هاي نيروي دريايي آمريكا


چه کسانی باید برای انجام وظایفشان در اوج آمادگی بدنی باشند؟ چه کسانی باید برای اجرای ماموریتهایشان، تمام عضلاتشان را بکار گیرند؟ صحبت از بدنسازان حرفه ای…