استفاده از ماسک

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

برای کارهای غیرضروری از خانه خارج نشوید


رعایت نکردن اصول بهداشتی فردی و اجتماعی در روزهای اخیر یکی از مهمترین علت های افزایش موارد ابتلا به بیماری است و مردم باید در محیط های…